Del Águila Chávez, L. R. «a formación el ecurso umano n edicina radicional, omplementaria ntegrativa n l erú as Américas». evista eruana e edicina ntegrativa, vol. 7, n.º 2, noviembre de 2022, doi:10.26722/rpmi.2022.72.225.