Infantes Gomez, Francisco Mercedes. 2017. «alidad e tencion rado e atisfaccion e os suarios e onsulta xterna el entro e tencion e edicina omplementaria el ospital II quitos-2016». evista eruana e edicina ntegrativa 2 (2):133-39. https://doi.org/10.26722/rpmi.2017.22.55.