Polo-Vidal, M. E., Avila-Sauna, A. K., Suárez-Rebaza, L. A., Costilla-Sánchez, N. I., & Ganoza-Yupanqui , M. L. (2022). Actividad antibacteriana de Myrcianthes myrsinoides y Clinopodium pulchellum procedentes del cerro “La Botica” región La Libertad. evista eruana e edicina ntegrativa, 7(2). https://doi.org/10.26722/rpmi.2022.72.228